Kdo jsme?

Jsme skupina lektorů, která  se zabývá přímou prací s žáky na školách. Hlavně se zaměřujeme na výchovně vzdělávací interaktivní  aktivity pod sdružením ACET ČR, z.s. Naším cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence.

Tuto činnost dotváříme a upevňujeme i aktivitami a pomůckami jako jsou tištěné materiály, konzultace a spolupráce s metodiky prevence, neformální setkání s žáky mimo půdu školy, navazující na dané téma. Realizované programy umožní žákům snadnější rozpoznání rizika, pojmenování a hledání východisek ze situací.

Jedná se o zlepšení situace v prevenci sociálně negativních jevů na školách, spojení zkušeností a sil s ostatními subjekty zabývající se prevencí, budování společné sítě jako záchytných bodů pro eliminaci rizik.

Kdo jsme?

Jsme skupina lektorů, která se zabývá přímou prací s žáky na školách. Hlavně se zaměřujeme na výchovně vzdělávací interaktivní aktivity pod sdružením ACET ČR, z.s. Naším cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence.

Co nabízíme?

 Již z prvních jednání se školami bylo zřejmé, že o náš program je velký zájem. Jsme rádi, že můžeme přinést do škol podporu povědomí žáků a studentů v oblasti prevence rizikového chování. Naším cílem je změnit smýšlení a chování mladých lidí. Spoluprací zapojit do programu prevence více subjektů a vytvořit kvalitní
a srozumitelné materiály pro podporu metodik prevence na školách pro studenty. Dalším cílem je intenzivní a dlouhodobá spolupráce se školami. Věříme, že naše programy budou pro ně přínosné i v budoucnu.

dig
sdr
dig
IMG_20201126_101700330
IMG_1112
IMG_0409
DSC_0286
DSC_0225
DSC_0221
DSC_0157
IMG_20200117_103929_622
0
IMG_20191101_094439_245
IMG_20190923_101611081_HDR
IMG_20190522_173520
IMG_20180511_103123
IMG_7989
IMG_7365
IMG_7225
IMG_5379
IMG_5378
;
IMG_1162
IMG_1144
IMG_1143
IMG_1134
IMG_5378
IMG_7989
IMG_0409
IMG_20180511_103123
IMG_20190522_173520
previous arrow
next arrow
dig
sdr
dig
IMG_20201126_101700330
IMG_1112
IMG_0409
DSC_0286
DSC_0225
DSC_0221
DSC_0157
IMG_20200117_103929_622
0
IMG_20191101_094439_245
IMG_20190923_101611081_HDR
IMG_20190522_173520
IMG_20180511_103123
IMG_7989
IMG_7365
IMG_7225
IMG_5379
IMG_5378
;
IMG_1162
IMG_1144
IMG_1143
IMG_1134
IMG_5378
IMG_7989
IMG_0409
IMG_20180511_103123
IMG_20190522_173520
previous arrow
next arrow

Podrobnosti programů:

Dobrodružství v lese

Primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství/přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu.

Vhodné pro: 1.-2. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Dobrodružství na hranicích

Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný.

Vhodné pro: 1.-2. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Putování pouští

Primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt.

Vhodné pro: 1.-3. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Interaktivní a zážitkový program zacílený na ranou prevenci nezdravých stravovacích návyků a zneužívání návykových látek (nezdravé jídlo, "Energy drinky" a kouření). Naše tělo je jako „domov, ve kterém bydlíme“ a proto je třeba o něj správně pečovat. Cílem je přijmout zodpovědnost za své tělo, umět popsat co mu prospívá a co škodí a být pozitivně motivován ke zdravému životnímu stylu a střídmosti.

Vhodné pro: 1.-3. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Putování přes hory

Interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně.

Vhodné pro: 2.-4. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Interaktivní zážitkový program, během kterého si žáci na modelových situacích vyzkouší, co dělat při setkání s podezřelými lidmi, jak se chovat a zavolat pomoc v nebezpečných situacích.

Vhodné pro: 2.-4. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Piráti útočí

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát.

Vhodné pro: 3.-5. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Interaktivní program, během kterého žáci získají motivaci k učení a praktické rady, jak se naučit „učit se“ a jak si uspořádat vhodné prostředí k učení.

Vhodné pro: 3.-5. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkretní aplikace skrze scénky v různých situací.

Vhodné pro: 4.-6. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Dobrodružství v pralese

Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci zjistí hlavní současné environmentální problémy planety Země a budou hledat odpověď na otázku, co může každý sám dělat pro spokojené trvání života na Zemi.

Vhodné pro: 4.-6. třída

Počet vyučovacích hodin: 3

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.

Vhodné pro: 5.-7. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Počítačové hry: násilí a závislost. Témata rizik internetu: lživý obsah, pornografie, nebezpečné kontakty, sexting, nebezpečí webkamer, etika chatování, etika pořizování fotografií a videí, ochrana osobních informací a hesla.

Vhodné pro: 5.-7. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Tabák, alkohol, tablet. Jak řešit nudu a osobní problémy.

Vhodné pro: 5.-7. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-3

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Kyberšikana: jak se bránit proti agresorům. Sexting: nebezpečí sdílení svých fotografií na internetu, KyberGrooming: nebezpeční "přátelé". Zabezpečení účtu a osobních informací na internetu.

Vhodné pro: 6.-8. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Co je HIV/AIDS? Jak je na tom ČR a zbytek světa? Příběhy nakažených lidí. Průběh onemocnění. Jak se přenáší či nepřenáší? Prevence. Vliv alkoholu a zamilovanosti. Vyplatí se počkat na toho pravého/tu pravou?

Vhodné pro: 6.-8. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Prevence poruch přijmu potravy a sebepoškozování. Charakter vs. Image. Sebepřijetí.

Vhodné pro: 6.-8. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-3

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Kritické myšlení je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor: Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi. Kritické myšlení na internetu.

Vhodné pro: 7.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

O hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. Jak různě vysíláme a přijímáme sexuální signály a jak rozdílné je vnímání sexuality u mužů a žen.

Vhodné pro: 7.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Člověk jako dobrý správce. Dluhové pasti. Rozhodování.

Vhodné pro: 7.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Informativní seznámení se světovými náboženstvími s důrazem na ty, se kterými se můžeme setkat v ČR. Sekty a jejich charakteristika.

Vhodné pro: 9. třída -1. střední škola

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Odborný garant:Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.Da.

Předsudky k menšinám. Zavírání očí před zlem. Historie antisemitismu. Pozitivní příklady hrdinů, kteří nedali zlu zelenou. Role a odpovědnost jednotlivce při porušování lidských práv.

Vhodné pro: 9. třída -1. střední škola

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního dne. Vytvoření dovednosti pro zvyšování aktivity žáků, tedy jejich aktivizace na principu vnitřní motivace. Žák je schopen poznat, vnímat a opouštět svou komfortní zónu, což znamená, že je schopen vědomě zvyšovat a dále rozvíjet svou akceschopnost a iniciativnost a to jak ve výukovém procesu, tak v běžných životních situacích.

Vhodné pro: 9. třída -1. střední škola

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Další programy Bible a člověk 21. století, Vánoční příběh a Velikonoční příběh jsou kulturní programy odhalujíce křesťanské kořeny země.

Žáci se seznámí s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak nakreslí timeline (časovou osu) svého vlastního života. Žáci si v průběhu programu uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování. Příkladem Komenského a příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou pracovat na některé z problematických oblastí svého života.

Vhodné pro: 5.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 750 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Žáci jsou seznámeni s kontextem Bible průřezově – jak v literární, tak historické a společenské oblasti. Zahrají si biblický příběh David a Batšeba. Vytvoří si přehled o nejrůznějších překladech a druzích výtisků z donesených ukázek. Seznámí se s kulturním významem Bible dnes - jak ovlivňuje filmovou tvorbu i slavné osobnosti.

Vhodné pro: 6.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2

Cena: zdarma + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět

Vánoce vnímáme jako svátky dárků, hojnosti a rodinné pohody. Program nabízí pohled na Vánoce podle křesťanské tradice a má žákům zprostředkovat původní a hlubší pohled na tento největší český svátek.

Vhodné pro: 6.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 1

Cena: zdarma + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Velikonoce vnímáme jako svátky pomlázky. Program nabízí pohled na Velikonoce podle křesťanské tradice a má žákům zprostředkovat původní a hlubší pohled.

Vhodné pro: 6.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 1

Cena: zdarma + 8 Kč/km cesta k Vám a zpět

Program pro rodiče při příležitosti např. třídních schůzek. Lektor utvoří program na míru potřebám rodičů. Často řešená témata: přílišná konzumace her a YouTube, problém dospívání a sociálních sítí, kyber-šikany, sdílené nahoty, nebezpečných lidí, sdílení osobních informací na sítích. Jak doma nastavit pravidla.

Vhodné pro: rodiče

Možný počet vyučovacích hodin: 1

Cena: 1000kč + cestovné

Další praktické informace pro školy

Jak správně vybrat délku programu?

2×45 minut: základní preventivní program


3×45 minut: + více aktivit


4×45 minut: + rozšířená reflexe

Počet účastníků

Jedna třída

(případně spojené třídy max. 30 žáků)

Prostory

Klasická třída ideálně se zatemněním, volným prostorem v zadní části třídy a možností udělat komunitní půlkruh ze židlí.

Počítač s projektorem (nebo interaktivní tabule) a zvukem. (Pro programy na I. stupeň není technika potřeba.)

Podmínkou spolupráce je sepsání smlouvy mezi školou a organizací ACET.

Dny na realizaci programů

I. stupeň: pondělí 8:55-16 h

II. stupeň: pondělí, úterý, středa od 8:55-16 h

Lektor realizuje maximálně 4×45 minut programů za den.

Lektoři

Ing. Petr Kadlec, DiS.
Mgr. Ondřej Svoboda

Pavel Suchý

Napište nám!

Máte nějaké otázky? Chcete nás pozvat na Vaši školu? Trápí vás něco? Neváhejte a napište nám, velmi rádi se Vám budeme věnovat.

Ing. Petr Kadlec, DiS. 

tel.: +420 775 629 943

email: etikamezisvety@gmail.com

Etika mezi světy