Kdo jsme?

Jsme skupina lektorů, která  se zabývá přímou prací s žáky na školách. Hlavně se zaměřujeme na výchovně vzdělávací interaktivní  aktivity pod sdružením ACET ČR, z.s. Naším cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence.

Tuto činnost dotváříme a upevňujeme i aktivitami a pomůckami jako jsou tištěné materiály, konzultace a spolupráce s metodiky prevence, neformální setkání s žáky mimo půdu školy, navazující na dané téma. Realizované programy umožní žákům snadnější rozpoznání rizika, pojmenování a hledání východisek ze situací.

Jedná se o zlepšení situace v prevenci sociálně negativních jevů na školách, spojení zkušeností a sil s ostatními subjekty zabývající se prevencí, budování společné sítě jako záchytných bodů pro eliminaci rizik.

Kdo jsme?

Jsme skupina lektorů, která se zabývá přímou prací s žáky na školách. Hlavně se zaměřujeme na výchovně vzdělávací interaktivní aktivity pod sdružením ACET ČR, z.s. Naším cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence.

Co nabízíme?

 Již z prvních jednání se školami bylo zřejmé, že o náš program je velký zájem. Jsme rádi, že můžeme přinést do škol podporu povědomí žáků a studentů v oblasti prevence rizikového chování. Naším cílem je změnit smýšlení a chování mladých lidí. Spoluprací zapojit do programu prevence více subjektů a vytvořit kvalitní
a srozumitelné materiály pro podporu metodik prevence na školách pro studenty. Dalším cílem je intenzivní a dlouhodobá spolupráce se školami. Věříme, že naše programy budou pro ně přínosné i v budoucnu.

dig
sdr
dig
IMG_20201126_101700330
IMG_1112
IMG_0409
DSC_0286
DSC_0225
DSC_0221
DSC_0157
IMG_20200117_103929_622
0
IMG_20191101_094439_245
IMG_20190923_101611081_HDR
IMG_20190522_173520
IMG_20180511_103123
IMG_7989
IMG_7365
IMG_7225
IMG_5379
IMG_5378
;
IMG_1162
IMG_1144
IMG_1143
IMG_1134
IMG_5378
IMG_7989
IMG_0409
IMG_20180511_103123
IMG_20190522_173520
previous arrow
next arrow
dig
sdr
dig
IMG_20201126_101700330
IMG_1112
IMG_0409
DSC_0286
DSC_0225
DSC_0221
DSC_0157
IMG_20200117_103929_622
0
IMG_20191101_094439_245
IMG_20190923_101611081_HDR
IMG_20190522_173520
IMG_20180511_103123
IMG_7989
IMG_7365
IMG_7225
IMG_5379
IMG_5378
;
IMG_1162
IMG_1144
IMG_1143
IMG_1134
IMG_5378
IMG_7989
IMG_0409
IMG_20180511_103123
IMG_20190522_173520
previous arrow
next arrow

Podrobnosti programů:

Dobrodružství v lese

Primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství/přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu.

Vhodné pro: 1.-2. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Dobrodružství na hranicích

Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný.

Vhodné pro: 1.-2. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Putování pouští

Primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt.

Vhodné pro: 1.-3. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Interaktivní a zážitkový program zacílený na ranou prevenci nezdravých stravovacích návyků a zneužívání návykových látek (nezdravé jídlo, "Energy drinky" a kouření). Naše tělo je jako „domov, ve kterém bydlíme“ a proto je třeba o něj správně pečovat. Cílem je přijmout zodpovědnost za své tělo, umět popsat co mu prospívá a co škodí a být pozitivně motivován ke zdravému životnímu stylu a střídmosti.

Vhodné pro: 1.-3. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Putování přes hory

Interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně.

Vhodné pro: 2.-4. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Interaktivní zážitkový program, během kterého si žáci na modelových situacích vyzkouší, co dělat při setkání s podezřelými lidmi, jak se chovat a zavolat pomoc v nebezpečných situacích.

Vhodné pro: 2.-4. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Piráti útočí

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát.

Vhodné pro: 3.-5. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Interaktivní program, během kterého žáci získají motivaci k učení a praktické rady, jak se naučit „učit se“ a jak si uspořádat vhodné prostředí k učení.

Vhodné pro: 3.-5. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkretní aplikace skrze scénky v různých situací.

Vhodné pro: 4.-6. třída

Počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Dobrodružství v pralese

Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci zjistí hlavní současné environmentální problémy planety Země a budou hledat odpověď na otázku, co může každý sám dělat pro spokojené trvání života na Zemi.

Vhodné pro: 4.-6. třída

Počet vyučovacích hodin: 3

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.

Vhodné pro: 5.-7. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Počítačové hry: násilí a závislost. Témata rizik internetu: lživý obsah, pornografie, nebezpečné kontakty, sexting, nebezpečí webkamer, etika chatování, etika pořizování fotografií a videí, ochrana osobních informací a hesla.

Vhodné pro: 5.-7. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Tabák, alkohol, tablet. Jak řešit nudu a osobní problémy.

Vhodné pro: 5.-7. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-3

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Kyberšikana: jak se bránit proti agresorům. Sexting: nebezpečí sdílení svých fotografií na internetu, KyberGrooming: nebezpeční "přátelé". Zabezpečení účtu a osobních informací na internetu.

Vhodné pro: 6.-8. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Co je HIV/AIDS? Jak je na tom ČR a zbytek světa? Příběhy nakažených lidí. Průběh onemocnění. Jak se přenáší či nepřenáší? Prevence. Vliv alkoholu a zamilovanosti. Vyplatí se počkat na toho pravého/tu pravou?

Vhodné pro: 6.-8. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Prevence poruch přijmu potravy a sebepoškozování. Charakter vs. Image. Sebepřijetí.

Vhodné pro: 6.-8. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-3

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Kritické myšlení je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor: Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi. Kritické myšlení na internetu.

Vhodné pro: 7.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

O hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. Jak různě vysíláme a přijímáme sexuální signály a jak rozdílné je vnímání sexuality u mužů a žen.

Vhodné pro: 7.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Člověk jako dobrý správce. Dluhové pasti. Rozhodování.

Vhodné pro: 7.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Informativní seznámení se světovými náboženstvími s důrazem na ty, se kterými se můžeme setkat v ČR. Sekty a jejich charakteristika.

Vhodné pro: 9. třída -1. střední škola

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Odborný garant:Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.Da.

Předsudky k menšinám. Zavírání očí před zlem. Historie antisemitismu. Pozitivní příklady hrdinů, kteří nedali zlu zelenou. Role a odpovědnost jednotlivce při porušování lidských práv.

Vhodné pro: 9. třída -1. střední škola

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního dne. Vytvoření dovednosti pro zvyšování aktivity žáků, tedy jejich aktivizace na principu vnitřní motivace. Žák je schopen poznat, vnímat a opouštět svou komfortní zónu, což znamená, že je schopen vědomě zvyšovat a dále rozvíjet svou akceschopnost a iniciativnost a to jak ve výukovém procesu, tak v běžných životních situacích.

Vhodné pro: 9. třída -1. střední škola

Možný počet vyučovacích hodin: 2-4

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Další programy Bible a člověk 21. století, Vánoční příběh a Velikonoční příběh jsou kulturní programy odhalujíce křesťanské kořeny země.

Žáci se seznámí s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak nakreslí timeline (časovou osu) svého vlastního života. Žáci si v průběhu programu uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování. Příkladem Komenského a příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou pracovat na některé z problematických oblastí svého života.

Vhodné pro: 5.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2

Cena: 500 Kč za 45 minutovou hodinu + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět.

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Žáci jsou seznámeni s kontextem Bible průřezově – jak v literární, tak historické a společenské oblasti. Zahrají si biblický příběh David a Batšeba. Vytvoří si přehled o nejrůznějších překladech a druzích výtisků z donesených ukázek. Seznámí se s kulturním významem Bible dnes - jak ovlivňuje filmovou tvorbu i slavné osobnosti.

Vhodné pro: 6.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 2

Cena: zdarma + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět

Vánoce vnímáme jako svátky dárků, hojnosti a rodinné pohody. Program nabízí pohled na Vánoce podle křesťanské tradice a má žákům zprostředkovat původní a hlubší pohled na tento největší český svátek.

Vhodné pro: 6.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 1

Cena: zdarma + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět

Odborný garant: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Velikonoce vnímáme jako svátky pomlázky. Program nabízí pohled na Velikonoce podle křesťanské tradice a má žákům zprostředkovat původní a hlubší pohled.

Vhodné pro: 6.-9. třída

Možný počet vyučovacích hodin: 1

Cena: zdarma + 6 Kč/km cesta k Vám a zpět

Program pro rodiče při příležitosti např. třídních schůzek. Lektor utvoří program na míru potřebám rodičů. Často řešená témata: přílišná konzumace her a YouTube, problém dospívání a sociálních sítí, kyber-šikany, sdílené nahoty, nebezpečných lidí, sdílení osobních informací na sítích. Jak doma nastavit pravidla.

Vhodné pro: rodiče

Možný počet vyučovacích hodin: 1

Cena: 1000kč + cestovné

Další praktické informace pro školy

Jak správně vybrat délku programu?

2×45 minut: základní preventivní program


3×45 minut: + více aktivit


4×45 minut: + rozšířená reflexe

Počet účastníků

Jedna třída

(případně spojené třídy max. 30 žáků)

Prostory

Klasická třída ideálně se zatemněním, volným prostorem v zadní části třídy a možností udělat komunitní půlkruh ze židlí.

Počítač s projektorem (nebo interaktivní tabule) a zvukem. (Pro programy na I. stupeň není technika potřeba.)

Podmínkou spolupráce je sepsání smlouvy mezi školou a organizací ACET.

Dny na realizaci programů

I. stupeň: pondělí 8:55-16 h

II. stupeň: pondělí, úterý, středa od 8:55-16 h

Lektor realizuje maximálně 4×45 minut programů za den.

Lektoři

Ing. Petr Kadlec, DiS.
Mgr. Ida Kadlecová
Mgr. Martin Suchomel, DiS.
Mgr. Ondřej Svoboda

Napište nám!

Máte nějaké otázky? Chcete nás pozvat na Vaši školu? Trápí vás něco? Neváhejte a napište nám, velmi rádi se Vám budeme věnovat.

Ing. Petr Kadlec, DiS. 

tel.: +420 775 629 943

email: etikamezisvety@gmail.com

Etika mezi světy